W Archidiecezja,Gdynia-Witomino-Niepokalana,Wspólnoty

Wieczór Chwały 14 października 207

W ubiegłą sobotę, 14 października, otworzyliśmy cykl Wieczorów Chwały pod hasłem „On będzie was chrzcił Duchem Świętym”. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym i diakonia muzyczna naszej diecezji będą się spotykać w drugą sobotę każdego miesiąca w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni-Witominie.

Pierwszy Wieczór Chwały rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty i modlitwą charyzmatyczną oraz pieśniami o wylanie Ducha Świętego, o Jego dary. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym. Z kolei wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa Dominiki z naszej wspólnoty „Niepokalana” o działaniu w jej życiu Ducha Świętego, o przemianie duchowej, o
głębokim nawróceniu.

Potem ks. Rafał Wirkus, opiekun wspólnoty „Niepokalana” wygłosił katechezę na temat pierwszego spotkania z Duchem Świętym w sakramentach Chrztu i Bierzmowania, i o korzystaniu z darów Ducha Świętego.

Po katechezie pełni Ducha uwielbialiśmy Boga modlitwami, modlitwami w językach i pięknymi pieśniami. Modlitwa charyzmatyczna i posługa diakonii muzycznej przyczyniła się do tego, że serca obecnych w kościele wznosiły się ku Bogu, że odczuwaliśmy jedność i radość w Chrystusie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne Wieczory Chwały do naszego kościoła w Gdyni-Witominie, na kolejne spotkania z Duchem Świętym i Jego darami.
Teresa ze wspólnoty „Niepokalana” w Gdyni.