W Archidiecezja,Rumia-Effatha,Wspólnoty

Podziękowania

Z serca płynące Bóg zapłać dla wszystkich braci i sióstr za modlitwę, obecność i zaangażowanie w tegorocznym czuwaniu 24 godziny dla PANA.