Zarząd Stowarzyszenia

W dniu 7 maja na spotkaniu założycielskim powołano Zarząd Stowarzyszenia EVANGELIUM w następującym składzie:

  • Piotr Skoczko – Prezes Zarządu
  • Jan Kreft – członek Zarządu, Skarbnik
  • ks. Sylwester Malikowski – członek Zarządu
  • Barbara Lisowska – członek Zarządu
  • Anna Majzon-Wójtowicz – członek Zarządu