Evangelium

Stowarzyszenie Odnowy w Duchu Świętym EVANGELIUM działa na obszarze Archidiecezji Gdańskiej, tj, na terenie
Trójmiasta oraz mniejszych miejscowości, m.in. Pruszcza Gdańskiego, Żukowa, Pucka, Rumii, Redy, Wejherowa,
Władysławowa.
Naszym celem jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw ewangelizacyjnych różnych organizacji katolickich,
a w szczególności Odnowy w Duchu Świętym – zarówno tych o charakterze masowym, jak też drobnych, organizowanych
przez poszczególne wspólnoty, a nawet pojedyncze osoby.
Każde z tych dzieł jest ziarnem wrzuconym w glebę – o ich owocach nie decyduje wielkość, jednak większość potrzebuje
wsparcia materialnego.
Często jednak możliwości pojedynczych osób lub wspólnot są zbyt ograniczone i nie są w stanie zapewnić środków, przez
co wiele dobrych inicjatyw upada.
Stowarzyszenie pragnie umożliwiać wszystkim chcącym pomóc, udzielanie finansowego wsparcia inicjatywom
ewangelizacyjnym jak np. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, spotkań modlitewnych.
Dlatego staramy się pozyskiwać środki materialne i finansowe na rzecz wspierania tych dzieł i inicjatyw.
Drugim ramieniem naszej działalności jest wzmacnianie działalności charytatywnej, wolontariatu, a także działań
kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, opartych na fundamentach wartości chrześcijańskich i tradycji
Kościoła Katolickiego,
Pomoc rozproszona często nie przynosi efektów, dlatego celem Stowarzyszenia jest skupianie jak w soczewce dobroci
i ofiarności instytucji, firm i ludzi dobrej woli, poprzez pozyskiwanie darowizn na wspominane cele.
Naszym pragnieniem jest, aby cokolwiek robimy, służyło ku większej chwale Bożej.

https://www.facebook.com/Evangelium