W Archidiecezja,Gdańsk-Effatha,Wspólnoty

Relacja z Wieczoru Chwały – 09.12.2017r.

Jak co miesiąc spotkaliśmy się na Wieczorze Chwały. Tym razem modlitwę prowadziła wspólnota Effatha z Gdańska. Katechezę na temat Daru Rozumu wygłosił ks. Tomasz Idczak SAC – duszpasterz wspólnoty Effatha. Ks. Tomasz w oparciu o fragment z ewangelii Łk 24, 13 – 35 (Uczniowie z Emaus) wyjaśnił czym jest Dar Rozumu. Uczniowie podążający do Emaus nie rozpoznali towarzyszącego im Jezusa. Nie rozumieli tego, co się wydarzyło w Jerozolimie. Ci uczniowie nie posiadali Daru Rozumu. Bez tego daru nie byli w stanie zobaczyć otaczającej ich rzeczywistości oczami Boga. Dopiero Jezus objawił im zamysł Boży. Wg ks. Tomasza drogą do daru Rozumu jest kontemplacja. Szukanie twarzy Boga na modlitwie. Trzeba rozróżnić dar – łaskę Rozumu od naturalnej umiejętności człowieka.