W Archidiecezja,Sopot-Wieczernik,Wspólnoty

Rekolekcje REO w Sopocie

W poniedziałek 24.06.2019r. będzie zakończenie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy. Był to czas naszego spotkania z Jezusem, z Jego Słowem. Intensywność spotkań w grupach dzielenia potwierdzała jak bardzo potrzebne są te rekolekcje, jak bardzo spragnieni jesteśmy Bożych dzieł w naszym życiu, jak tęsknimy za doświadczeniem Miłości Boga.

„ Wystarczy ci mojej łaski” zapewnia nas Chrystus a my wierzymy i doświadczamy.

W czasie rekolekcji były trzy ważne wydarzenia. Osobisty i uroczysty akt oddania się Jezusowi jako naszemu Panu i Zbawicielowi. Później pełni wiary w moc Wszechmogącego prosiliśmy o uzdrowienie na ciele i duszy, a na koniec, wielbiąc Boga ufnie prosiliśmy, by posłał do nas swego Ducha.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” zaprasza do kościoła pw. Zesłania Ducha św. w Sopocie w poniedziałki na spotkania modlitewne po mszy świętej o godz. 18:00. Wiara potrzebuje umocnienia, a to z kolei wspaniale realizuje się we wspólnocie, pośród ludzi o podobnym doświadczeniu spotkania z Jezusem.