2016-04-07 Jubileusz 75 lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Płonki SAC