CYKL REKOLEKCYJNY DWULETNIEJ SZKOŁY ANIMATORA

OD LISTOPADA 2019 R. ROZPOCZYNAMY NOWY CYKL REKOLEKCYJNY
DWULETNIEJ SZKOŁY ANIMATORA.
ZACHĘCAMY DO PODJĘCIA TYCH REKOLEKCJI.
KARTY KWALIFIKACYJNE NA I ROK JUŻ MOŻNA PRZYSYŁAĆ. OSTATECZNY TERMIN DO 15 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Rekolekcje „Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie „szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia „Szkoły Animatora”). Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, czy też apostolstwa w świecie.

„Szkoła Animatora” łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę „drugiego nawrócenia”, polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Na rekolekcje „Szkoła Animatora” przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w „Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej (5 lat) – od czasu ich uczestniczenia w REO. Wskazane jest, aby od rekolekcji uzdrawianie wspomnień (podejmowanych pierwszy raz) minął przynajmniej 1 rok.

Spotkania w ramach „Szkoły Animatora” odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając okres wakacji. Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem – uprzedzając o tym!), a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30.

Poza tym w programie „Szkoły” przewidziana jest „praktyka” – posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku „Szkoły”, Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji „Wieczernik”, a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Posłudze Prorockiej oraz w rekolekcjach o rozeznawaniu.

KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY, PONIEWAŻ POTRZEBNA JEST OPINIA LIDERA O UCZESTNIKU SZKOŁY, A NASTĘPNIE WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ ODSYŁAMY ZWYKŁĄ POCZTĄ NA ADRES OŚRODKA.

Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu Świętym
ul. Orła Białego 30
11-040 Dobre Miasto

KARTA KWALIFIKACYJNA (DO POBRANIA)

http://warmia.odnowa.org

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 2019-10-15 godzina:
  • Koniec:2019-09-15 godzina:
  • Lokalizacja: Dobre Miasto

  • Organizator:Ośrodek Rekolekcyjny Źródło Jakuba w Dobrym Mieście
  • Telefon kontaktowy:
  • Email:
  • Strona WWW:http://warmia.odnowa.org/home/show/rozpoczynamy-nowy-cykl-rekolekcyjny-dwuletniej-szkoy-animatora-3/
  • Adres:Dobre Miasto