W Archidiecezja,Bolszewo-Nasyceni-Duchem-Świętym,Wspólnoty

Dzień Skupienia Odnowy w Duchu Świętym: Marana tha

Tegoroczne czuwanie adwentowe, myślę, że dla wielu osób przyniosło niespodzianki.

Nasza obecność w Bolszewie, w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której gospodarzami są ojcowie Pijarzy, wpisała się w rozpoczęcie wielkiego dla ojców Pijarów święta: Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego. Jubileusz z okazji 400 lat istnienia zakonu Pijarów oraz 250 rocznicy kanonizacji Józefa Kalasancjusza – założyciela zakonu. Z tym jubileuszem związane są odpusty przez cały Rok Jubileuszowy dla osób modlących się w kościołach, w których służą Pijarzy. Naszą modlitwą również mogliśmy uzyskać odpust :-).

Na początku w katechezie ojciec Piotr Różański przypomniał nam, czym jest adwent: życie w tęsknym oczekiwaniu na ukochaną Osobę Jezusa. Hasłem przewodnim dla Nowego Roku Liturgicznego jest „idźcie i głoście”. Natomiast Osobą, której jest poświęcony nowy rok duszpasterski, to Duch Święty. Przedmiotem rozważań w tym roku będzie osoba Ducha Świętego, ale również znaczenie i konsekwencje sakramentu bierzmowania. Wszystko to pięknie wpisuje się w historię Odnowy w Duchu Świętym. W roku 2017 będziemy świętować Złoty Jubileusz (50 lat) powstania Odnowy w Duchu Świętym, a jej bezsprzecznym założycielem był Duch Święty.

Później wspólnota z Bolszewa ugościła nas przy suto zastawionym stole 🙂 To była dobra okazja, żeby serdecznie pogawędzić z osobami z innych wspólnot, których dawno nie widzieliśmy.

Następnym punktem programu była uczta duchowa w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Po adoracji z serc stęsknionych za bliskością Pana popłynęła modlitwa charyzmatyczna. Otwieraliśmy się na dary Ducha Świętego. Wiele osób dostało dar modlitwy w językach. W proroctwach Pan Bóg zapewniał nas, że udziela nam daru odwagi do głoszenia Dobrej Nowiny.

To pewnie też dar odwagi spowodował, że wiele osób chciało dać świadectwo obecności Pana Boga w ich życiu. W świadectwach nasze siostry i brat dzielili się, jak Pan Bóg interweniował w ich życie i rozwiązywał problemy, które po ludzku były niemożliwe do rozwiązania. Dzielili się doświadczeniem łaski Miłosierdzia Bożego w sakramencie spowiedzi. O tym jak Duch Święty posługiwał się nimi, żeby poprzez modlitwę wstawienniczą wypraszać dla innych łaskę uzdrowienia z chorób. O łasce odwagi do podejmowania trudnych decyzji.

Uwieńczeniem sobotniego spotkania była Msza Święta, którą celebrował ks. Sylwester Malikowski.

To był wspaniały czas spotkania z Bogiem tęskniącym za człowiekiem, jak i czas z drugim człowiekiem. Gorąco dziękujemy wspólnocie Nasyceni Duchem Świętym oraz ojcu Różańskiemu za serdeczną gościnność.