W Archidiecezja

Boże Narodzenie 2019

Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty wspominacie, że dzień radosny w miłości jest poczęty, że tak mówi wam wszystkim dawne odwieczne orędzie w pierwszą na niebie gwiazdką Bóg w naszym domu zasiądzie. Błogosławieństwa Bożego na 2020 rok.


Życzą ks. Sylwester i Joanna.