W Archidiecezja,Gdańsk-Effatha,Wspólnoty

Bolesław Głąba odszedł do Pana

W czwartek 13.02.2020r. odszedł do Pana w wieku 89 lat dr Bolesław Głąba.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 18 lutego 2020r. w Gdańsku wg następującego planu:

Kościół św. Elżbiety w Gdańsku:
– 10:30 Różaniec
– 11:00 Msza św. pogrzebowa

Cmentarz Łostowicki:
– 12:30 wystawienie trumny i pożegnanie w kaplicy na cmentarzu
– 13:00 pogrzeb

Naukowo Bolesław specjalizował się w chorobach roślin (niecieniach). Pochodził z dawnych Kresów (obecnie Ukraina).
Od około 30 lat należał do wspólnoty Effatha z Gdańska.
Był ciepłą, otwartą, życzliwą osobą. Cieszył się dużą sympatią. Chętnie opowiadał nam o życiu na Kresach, o repatriacji do Polski po wojnie, o życiu w komunistycznej Polsce, o jego nawróceniu …
We wspólnocie posługiwał modlitwą wstawienniczą i osłonową. Na prośbę młodego małżeństwa został dziadkiem małego Wojtusia. Kiedy już nie mógł pojawiać się na spotkaniach wspólnoty, to otaczał nas modlitwą.
W swoich bolesnych dolegliwościach często szukał pomocy w modliwie do Matki Bożej.

Na osiemdziesiąte urodziny Mariola Rautenberg sprawiła mu taki wierszyk:

Gdzieś w małej wiosce opodal Lwowa,
Koło Truskawca – tam się wychował.
Już na początku życiowej drogi
Za ocalenie dziękował Bogu.

W czasach, gdy szalał terror Stalina
Swoje studenckie życie zaczynał –
Z tego okresu wciąż ma zeszyty,
Bo uczniem był on wręcz znakomitym.
Wnet we Wrocławiu znalazł kwaterę
I rolnym wkrótce był inżynierem,
Pracy w Puławach oddawał serce,
Zarazem ciągle będąc w rozterce.

Bo chociaż mąż zeń jest sprawiedliwy –
W młodości bywał bardzo kochliwy …

Czuwała nad nim Łaska Pańska,
Bo go przywiało w końcu do Gdańska –
na nasze szczęście, bo tak „Effatha”
może dziś uczcić w nim jubilata!

W piątek rodzony i właśnie w piątek
Kończy dziś Bolek OSIEM DZIESIĄTEK!

Dziękując Bogu za jego życie
Wiele od Bolka czerpiemy skrycie,
Bo DOBROĆ, POKÓJ, POGODA DUCHA
Wprost z BOLKOWEGO SERCA aż bucha!
I wiara nasza, nieco niemrawa
Czerpie swe siły od BOLESŁAWA!
Niechaj Cię Miłość Boża ogarnia,
Niech ci człek każdy serce otworzy.
—-

Bolku niech Jezus Zmartwychwstały i Jego Matka będą dla ciebie źródłem wiecznej radości.