Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 7 listopada 1986 roku w Sali parafialnej.

Na tym spotkaniu otrzymaliśmy słowo „ przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych”

I tak jest do dzisiaj. Bezustannie przypatrujemy się naszemu powołaniu, rozeznajemy i szukamy sposobów jak pełnić służbę w Kościele, a szczególnie w naszej parafii, pomimo naszych ludzkich ułomności.

Grupa liczy ok. 40 osób , głownie kobiet w dojrzałym wieku. Jednakże na spotkaniach jest nas zwykle kilkanaście.

Podstawą naszej formacji są 7 tygodniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO), w których każdy z nas uczestniczy na początku.

Spotykamy się w każdy poniedziałek już o 17:30 rozpoczynając nabożeństwem do Ducha Świętego. W miesiącach Maryjnych łączymy spotkania z nabożeństwami majowymi/październikowymi; w czerwcu wplatamy Serce Jezusa; listopad przynagla nas by wspominać w modlitwie naszych zmarłych. Tak więc rok kościelny przeżywamy w Duchu Świętym.

Po nabożeństwie jest wspólna Eucharystia o godz. 18:00 . Wspólnotę eucharystyczną oprócz uczestników Odnowy tworzą parafianie (msza jest regularną mszą wieczorną). Tym bardziej zapraszamy wszystkich chętnych!

W trakcie mszy naszą obecność zaznaczamy poprzez czytanie mszalne i uwielbienie po komunii św. prowadzone przez cyklicznie wyznaczaną osobę z naszej grupy.

Po Eucharystii, z racji przysługującego tytułu naszej świątyni, kapłani udzielają każdemu indywidualnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk.

Po Mszy Świętej uczestniczymy w około godzinnym spotkaniu formacyjnym, które ma różny przebieg, zgodnie z opracowywanym programem.

W pierwszy poniedziałek miesiąca wielbimy Boga w kaplicy Domu Misyjnego.

W drugi poniedziałek miesiąca zwykle jest katecheza głoszona przez księdza opiekuna lub jednego z uczestników.

W trzeci poniedziałek miesiąca adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kościele, w bocznym ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas adoracji wybrane osoby służą modlitwą wstawienniczą. Jest też możliwość spowiedzi – przez cały czas kapłan jest obecny w konfesjonale.

W ostatni poniedziałek miesiąca jest spotkanie modlitewne – pochylamy się nad Pismem Świętym i rozważamy je przy wtórze pieśni. Niestety nie mamy diakonii muzycznej, więc jeśli grasz na jakimś instrumencie i czytając te słowa drga Twoje serce –dołącz do nas!

Oczywiście są i spotkania o charakterze spontanicznym , kiedy celebrujemy rocznice, jubileusze, imieniny lub kiedy gościmy zaproszone osoby. Koniec roku formacyjnego wieńczy wspólna agapa, nierzadko grillowana. A kolejny rozpoczynamy sierpniową pielgrzymką Odnowy z Katedry Oliwskiej do Matemblewa.

Nasza posługa obejmuje również stałą, codzienną indywidualną modlitwę za młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Omadlamy też bieżące problemy parafii, Polski i świata.

Raz w miesiącu (w drugą niedzielę) na Sumie Parafialnej mamy dyżur liturgiczny obejmujący czytanie mszalne oraz modlitwę wiernych i niesienie darów ołtarza. Po tej Mszy i indywidualnym błogosławieństwie o Duchu Świętym modlimy się za wyznaczone punkty naszego miasta.

W trakcie roku formacyjnego uczestniczymy w 2-3 dniowych rekolekcjach /kursach.

Nasza duża grupa podzielona jest na małe grupy dzielenia.

Raz w miesiącu mała grupa spotyka się i pod kierunkiem animatora mamy spotkanie modlitewne z dużą dawką dzielenia się tym co w naszym życiu zdziałał Jezus. Jest to też okazja do wielbienia wszechmocy Boga.

Grupki spotykają się w prywatnych domach, zwłaszcza tych osób, które z racji wieku lub innych przeszkód nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach.

Odwiedzamy też chorych modląc się wspólnie o zdrowie i ulgę w cierpieniu .Włączamy się w działalność parafii a także innych grup.

Jeżeli masz w sercu pragnienie poznania Boga, jeżeli czujesz, że twoja relacja z Jezusem wymaga wzmocnienia czy odnowy, jeżeli chcesz być blisko Ducha Świętego i z Nim współdziałać dla dobra Kościoła – przyjdź do nas na spotkanie.

Ugościmy Cię wraz z Maryją w naszym Wieczerniku!