Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nadzieja”.

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z wielu katolickich ruchów odnowy koścoła powstałych w wyniku szczególnego tchnienia Ducha Świętego po Soborze Watykańskim II. Celem Odnowy jest ożywienie (odnowienie) darów Ducha Śiwętego otrzymanych wcześniej w sakramentach chrztu świętego i bierzmowania. Cel ten jest realizowany podczas spotkań modlitewnych prowadzących stopniowo uczestników spotkań do rekolekcji ewangelizacyjnych Odnowy (REO) dających dopełnienie tego uczestnictwa. Ożywienie darów Ducha Świętego po REO uwidacznia pewien dynamiz wśród uczestników prowadzący do podjęcia licznych posług w kościele lub w innych wspólnotach parafialnych. Ten dynamizm wymaga jednak instytucjonalnego nadzoru kościoła realizowanego przez kapłanów, opiekunów wspólnoty. Wdzięczni za dar kapłaństwa wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nadzieja”  przy parafii Matki Bożej Fatimskiej   realizuje charyzmat modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Wspólnota zaprasza wszystkich pragnących  właczyć się w to dzieło.

Wspólnota spotyka się w pierwszy  czwartek miesiąca podczas Mszy Świętej o godz 16:00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz w drugi i trzeci czwartek miesiąca w salce paraialnej na spotkaniu modlitewnym.

Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Hapka.