O nas

Grupa istnieje od maja 1995r. Spotykamy się raz w tygodniu, w każdy czwartek w godz.19:00-21:00, w salce nr.2 w dolnym Kościele, na wspólnym uwielbianiu Boga.

Spotkania mają różny charakter: I czwartek to spotkanie modlitewne oparte na dzieleniu się rozeznanym Bożym Słowem; II czwartek to Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (dla wszystkich parafian);III czwartek to kolejne spotkanie modlitewne; IV czwartek to wspólne uwielbienie Boga w Eucharystii, a po Niej spotkanie z braćmi i siostrami przy herbatce, czyli agapa.

Spotkania są otwarte dla każdego, pozwalają zakosztować Żywego Słowa i osobistego spotkania z Miłującą Obecnością Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Na każdym spotkaniu doświadczamy Potężnego działania Ducha Świętego i Jego Darów. Każde spotkanie przemienia nasze serca, nasze życie, nasze relacje z bliźnimi, byśmy mogli zaświadczyć o Miłości i Dobroci naszego Boga. O tym, że On Jest, że Żyje, że Działa pośród nas i w nas!

 Niech będzie uwielbione Jego Imię!

GRUPĄ MODLITEWNĄ KIERUJĄ:

  • PASTERZ– mianowany przez ks.Proboszcza, który czuwa nad Grupą, służy Jej pastoralnie i duszpastersko.  Obecnie naszym pasterzem jest ks. Józef Paliwoda SDB
  • LIDER ŚWIECKI– koordynuje pracę animatorów i reprezentuje Grupę na zewnątrz. Obecnie liderem Grupy jest Monika Wójt

 

Z Pasterzem i Liderem współpracują Animatorzy, którzy pełnią funkcje określone przez potrzeby Grupy, kierują małymi grupami i diakoniami.

Posługujemy modlitwą wstawienniczą i modlitwą uwielbienia na PARAFIALNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI UZDROWIENIA w każdą II niedzielę m-ca o godz.16 w dolnym Kościele ( z wyjątkiem lipca i sierpnia) oraz pełniąc DYŻUR MODLITWY WSTAWIENNICZEJ DLA OGÓŁU WIERNYCH, w IV wtorek m-ca w godz. 19:00 – 20:00, w salce przy Kancelarii Parafialnej.

Świadectwa składane na Eucharystiach w intencji uzdrowienia świadczą o Jezusie Chrystusie jako najlepszym Lekarzu. Wiele osób przeżyło uzdrowienie z chorób fizycznych i psychicznych. Inni doznali głębokiego nawrócenia i uzdrowienia wewnętrznego.

„EFFATHA: OTWÓRZ SIĘ” – TO ZAPROSZENIE, KTÓRE BÓG MOCĄ SWOJEGO ŚWIĘTEGO DUCHA KIERUJE NIEUSTANNIE DO CIEBIE I DO MNIE!

Przyjdź i zobacz Jego Wspaniałe Dzieła „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”/Łk 7, 22b/!

Przyjdź i rozraduj się Miłością jaką Bóg ma ku nam!
NIECH STRUMIENIE ŻYWEJ WODY POPŁYNĄ Z TWEGO WNĘTRZA!