W Archidiecezja,Wspólnoty

Wieczór chwały – Dar Mądrości

W dniu 11 listopada 2017r. w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gdyni Witominie odbył się kolejny comiesięczny Wieczór Chwały. Spotkały się wspólnie wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu Św. z Archidiecezji Gdańskiej, żeby uwielbić naszego Boga.

Tematem przewodnim listopadowego Wieczoru Chwały był Dar Mądrości. Dar Mądrości jest niczym oliwa z przypowieści Jezusa o pannach roztropnych i nieroztropnych. Wszystkie czekały na przyjście Oblubieńca- Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego i wszystkie w pewnym momencie zasnęły, lecz tylko panny roztropne, które do swoich lamp wzięły zapas oliwy, spotkały się z Oblubieńcem i poszły z Nim na ucztę weselną. Nieroztropnym pannom zabrakło oliwy do lamp i musiały zawrócić, aby ją kupić u sprzedawców. W tym czasie nadszedł Oblubieniec i panny nieroztropne spóźniły się na spotkanie z Nim. Oliwą dla człowieka oczekującego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jest Duch Św. Mamy napełniać się Duchem Św. , Jego Darami, bowiem sami z siebie nic nie mamy i nic nie możemy zrobić. Jesteśmy puści niczym lampy nieroztropnych panien w których zabrakło oliwy. Chociaż posiedlibyśmy całą wiedzę tego świata, to bez poznania Ducha Św.bez daru Mądrości Bożej, nic nie mamy i nic nie wiemy. To Duch Św. nas oświeca, prowadzi, rozpala Wiarą, Nadzieją i Miłością. Nie trzeba być super wykształconym człowiekiem, żeby być mądrym. Wielu mądrych ludzi, to ludzie skromni, prości, którzy jednak całe swoje życie budują na Bogu i Jemu we wszystkim zawierzają.

Uczeń Mądrości to ten, kto wstaje dla Niej o świcie, o Niej rozmyśla, medytuje, zanurza się w tajemnicach Woli Bożej, odkrywa każdego dnia Bożą obecność w swoim życiu. Uczeń Mądrości nie smuci się, bowiem napełniony jest Nadzieją na spotkanie z Panem. To Duch Św. modli się w nas, nawet wówczas, gdy brakuje nam właściwych słów i napełnia nas Wiarą, Nadzieją i Miłością.

Pomimo chłodu i niesprzyjającej pogody nasze serca pałały żywym, gorącym ogniem Bożej Miłości. Napełnialiśmy się Duchem Św. niczym puste naczynia. Odczuwaliśmy Bożą obecność pośród nas. Grupa wstawienników posługiwała wszystkim chętnym modlitwą wstawienniczą, by umocnić ich w trudnościach, jakie niesie ze sobą życie codzienne, a po zakończonym spotkaniu udaliśmy się na gorącą kawę, herbatę i pyszny poczęstunek.
Spotkanie upłynęło w radosnej, gorącej, napełnionej obecnością Ducha Św. atmosferze.

Otwierajmy się wiec na działanie Ducha Św. Zapraszajmy Go do naszych serc, rodzin, środowisk pracy, miejsc, w których żyjemy, do naszej codzienności, byśmy Nim napełnieni niczym lampy z oliwą, płonęli i rozświetlali naszą szarą, zwykłą rzeczywistość aż do spotkania z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem w życiu wiecznym.

Chwała Panu!