W Archidiecezja,Wspólnoty

Szkoła Animatora – kazanie

Szkoła Animatora 25 listopada 2017 rozpoczęła się od mszy świętej.
W kazaniu ks. Sylwester Malikowski zarysował perspektywę oczekiwania adwentowego.

Zachęcał, żeby oczekiwać na Pana Jezusa, ale nie z pustymi rękoma. Oczekiwać jako słudzy. Oczekiwać tak, aby Pan Bóg zastał nas czuwających. Czuwać, aby móc odpowiedzieć w służbie bliźnim.

My jako wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym też mamy czuwać, aż przyjdzie ktoś, kto będzie potrzebował modlitwy, naszego wsparcia, obecności, pomocy, dobrego słowa.

Mamy być sługami, którzy oczekują i czuwają.

Nie oczekujmy od Pana Boga obdarowania charyzmatami po to, żeby je mieć.

Najpierw powinna być chęć służenia. A później Pan Bóg uzdalnia nas charyzmatami do służby. Pokaż Panu Bogu, że dar jest tobie potrzebny.

Oczekiwać człowieka, który przychodzi do mnie codziennie. Przede wszystkim go wysłuchać.
Kiedy ktoś prosi o modlitwę w intecji zdrowia, rozeznania. Wtedy też powinniśmy się modlić, aby Pan Bóg dał nam odpowiednie narzędzia. Jeżeli zachowamy postawę oczekiwania, postawę sługi, to Pan Bóg da nam wszystko, co jest nam potrzebne do służby.

Musimy zadać sobie pytanie, czy ja jestem sługą dla innych? Czy ja oczekuję, że ktoś się pojawi i będzie potrzebował mojej pomocy? Starajmy się przede wszystkim być sługami, bo wtedy nasze oczekiwanie i czuwanie będzie miało konkretny wymiar. Wtedy też Pan Bóg obdarzy nas konkretnymi darami, aby służyć.