2016-08-27 XVI Pielgrzymka z Oliwy do Sanktuarium w Matemblewie