Pielgrzymka do Ziemi Świętej

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – NIEDZIELA PALMOWA W JEROZOLIMIE
JEROZOLIMA – EIN KAREM – BETLEJEM – BETANIA – WADI QELT – JERYCHO – MORZE MARTWE – HAJFA – KANA GALILEJSKA – NAZARET – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA – KAFARNAUM – GÓRA TABOR

TERMIN: 9 – 17.04.2019
1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku w Gdańsku o godz. 18.45. Przelot do Warszawy. Wylot samolotu do Tel Awiwu o godz. 22.55.
2 DZIEŃ: Przylot do Tel Awiwu o godz. 03.45. transfer do hotelu w Betlejem, śniadanie, odpoczynek. Nawiedzenie betlejemskiego sierocińca prowadzonego przez polskie siostry. Msza Św. Przejazd do JEROZOLIMY, wizyta na GÓRZE SYJON – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik – miejsce ostatniej wieczerzy, kościół św. Piotra „In Galicantu” – miejsce gdzie apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu zwiedzanie BETLEJEM – Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota Żłóbka, Kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Msza Św. Wizyta w EIN KAREM – Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela oraz kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Przejazd do YAD VASHEM – zwiedzanie Muzeum Historii Holocaustu. Powrót do hotelu, kolacja. Dla chętnych wycieczka na zwiedzanie „Jerozolimy nocą” ( koszt wycieczki 25 USD/os ) w programie: przejazd przez dzielnicę ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora przy Knesecie, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu. Nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie, BETANIA – nawiedzenie domu Marii, Marty i Łazarza. Msza Św. Przejazd do miejsca chrztu Jezusa nad rzeką Jordan w Qasr al. – Yahud. JERYCHO – krótki postój przy drzewie Sykomory oraz pod Górą Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana ( dla chętnych wjazd kolejką linową na Górę Kuszenia – koszt 15 USD/os ). Wyjazd nad MORZE MARTWE – czas wolny na kąpiele błotne. Przejazd do kanionu WADI QELT ( panorama ). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie, JEROZOLIMA – przejście przez Bramę św. Szczepana na obszar Starego Miasta. Kościół św. Anny, sadzawka Betesda. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Bazylika Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie, JEROZOLIMA: Bazylika Agonii, Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Kościół grobu Maryi i Grota Pojmania. Podejście do kościoła Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Cmentarz Żydowski: podziwianie niesamowitej panoramy Starego Miasta. GÓRA OLIWNA: przejście do BETFAGE – Sanktuarium Niedzieli Palmowej, gdzie o godz. 14:30 rozpocznie się Procesja Niedzieli Palmowej i zakończy ok. 17.00 w kościele św. Anny. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do HAJFY, malowniczo położonej nad Morzem Śródziemnym, na Górze Karmel zobaczymy Kościół Stella Maris; panorama na Ogrody Bahaitów. KANA GALILEJSKA – miejsce
pierwszego cudu Jezusa, dla małżeństw możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Msza Św. Przejazd do NAZARETU – zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania oraz kościół św. Józefa, który został wzniesiony na miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie, wjazd na GÓRĘ TABOR – miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Wizyta na GÓRZE BŁOGOSŁAWIEŃSTW, gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Przejazd do TABGHI – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra. Przejazd do KAFARNAUM – miasta Jezusa. Znajdują się tu pozostałości po synagodze z II w. n.e.; prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. W Kafarnaum mieszkał Św. Piotr, od którego imienia nazwano najbardziej znaną galilejska rybę. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra ( ok. 20 USD/os ). Następnie rejs łodzią po JEZIORZE GALILEJSKIM. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
9 DZIEŃ: Śniadanie w formie suchego prowiantu, wyjazd na lotnisko Ben Gurion. Odlot do Warszawy o godz. 11.25. Przylot do Warszawy o godz. 14.25, wylot do Gdańska o godz. 16.35. Zakończenie pielgrzymki w Gdańsku o godz. 17.35.

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE!!!
CENA: 3.290 zł/os
Cena zawiera: przelot samolotem rejsowym LOT ma trasie Gdańsk – Warszawa – Tel Awiw – Warszawa – Gdańsk; opłaty lotniskowe; transfery klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania; noclegi w hotelach *** (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami ); 8 śniadań, 7 kolacji, opiekę przewodnika; ubezpieczenie: KL ( do 40.000 EUR ), NNW ( do 15.000 PLN ), bagażu ( do 1000 PLN ).
Cena nie zawiera: posiłków na pokładzie samolotu, wydatków osobistych, napojów do kolacji, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obligatoryjnych napiwków dla kierowców, przewodników, obsługi hotelu – razem 100 USD/os ( płatne po przylocie ); wycieczek fakultatywnych; dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji ( 2,5% lub 7,5% ceny ); od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych – 170 zł/os; dopłaty do pokoju jednoosobowego 800 PLN.
UWAGA!!!
Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki ( czyli min do dnia 18.10.2019 ). Paszport nie może zawierać pieczątek syryjskich, libijskich i libańskich !

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 2019-04-09 godzina:
  • Koniec:2019-04-17 godzina:
  • Lokalizacja:

  • Organizator:
  • Telefon kontaktowy:
  • Email:
  • Strona WWW:
  • Adres: