W Archidiecezja,Wspólnoty

Dziękujemy za pomoc w organizacji Forum

🌷Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)

Dziękując przede wszystkim Panu Bogu 🌼🌹🌺 za łaskę organizacji Forum, chcemy przekazać powyższe życzenia wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że Forum Ewangelizacyjne „Chcę” odbyło się tak pięknie.

Nasze szczególne podziękowania składamy 🌹 księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Leszkowi Sławojowi Głódziowi, który udzielił swojego błogosławieństwa na organizację Gdańskiego Forum Ewangelizacyjnego oraz objął je honorowym patronatem.

Serdecznie dziękujemy Gościom naszego Forum:
🌺księdzu biskupowi Zbigniewowi Zielińskiemu i 🌺 księdzu biskupowi Wiesławowi Szlachetce, którzy sprawowali dla nas Eucharystie i kierowali do nas słowo;
🌼Marcinowi Zielińskiemu ze wspólnoty Głos Pana ze Skierniewic, której duszpasterzem jest proboszcz 🌹 ks. Jan Rawa, za wygłoszone konferencje i prowadzenie modlitwy uwielbienia i uzdrowienia;
🌷zespołowi Mocni w Duchu z Łodzi z 🌼 o. Pawłem Sawiakiem i 🌸 Ingą Pozorską za konferencje, posługę muzyczną i pełne mocy uwielbienie, a także za rozprowadzanie książek i materiałów religijnych w czasie forum.

Specjalne podziękowania kierujemy do naszych patronów medialnych 🌻 Radia Plus i 🌷 Gościa Niedzielnego. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!

Bardzo dziękujemy organizatorom Forum:
– 💐 Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej, której koordynatorami są 🌷 ksiądz Sylwester Malikowski i 🌹Joanna Pietrzak,
– 🌺 Księdzu Robertowi Jahns, proboszczowi parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i błogosławionej Karoliny Kózkówny w Leźnie,
– 🌹 Stowarzyszeniu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Evangelium, którego prezesem jest 🌻 Piotr Skoczko,
za sprawną i bezpieczną organizację całego wydarzenia, za modlitwy i współpracę miedzy sobą, za dyspozycyjność i wielkie chęci do pracy. Bóg zapłać!

Dziękujemy 💐 Fundacji Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym z 🌹 ks. Andrzejem Drapałą za wsparcie merytoryczne i udostępnienie serwera WWW. Bez tego by się nam na pewno nie udało😊

Dziękujemy wszystkim wspólnotom Archidiecezji Gdańskiej, które aktywnie włączyły się w organizację Forum, a w szczególności:
– 🌼 Gwiaździe Betlejemskiej, której duszpasterzem jest 🌹 ks. Krzysztof Sagan, za organizację służby liturgicznej i prowadzenie modlitwy wstawienniczej;
– 🌷 Ikonie Trójcy Świętej SNE, której opiekunem jest 🌻 ks. Damian Martyka, za przygotowanie wystroju hali oraz sali adoracji, slajdów, organizację bezpieczeństwa imprezy;
– 🌺 Bożej Husarii, której opiekunem jest 🌺 ks. Adam Jaszke, za prowadzenie strony FB: GdanskieForumEwangelizacyjne oraz pomoc w czasie trwania wydarzenia;
– 💐 Wspólnocie Czas dla Rodzin z 🌼 o. Alibinem Chorążym za druk różnych materiałów, wypieki pysznych ciast, wspólną modlitwę;
– 🌸 Wspólnocie 12, której opiekunem jest 🌹 o. Marcin Szafors, za możliwość zbiórki pieniędzy na Forum i pomoc w czasie wydarzenia;
– 🌷 wszystkim wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym z naszej Archidiecezji za pomoc w recepcji, w szatni, w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku, za utrzymanie punktów kawowych, za trwanie na modlitwie nieustającego Jerycha;
– 🌻 wspólnotom SNE, których duszpasterzem jest 🌺 ks. Zbigniew Wądrzyk, za prowadzenie modlitwy wstawienniczej i 🌸 Alicji Marciniak za systematyczną pomoc merytoryczną w organizacji wydarzenia.

Mamy szczególne podziękowania dla 🌺 księży Pallotynów, u których przez rok mogliśmy gromadzić się na spotkaniach organizacyjnych, którzy w osobach 🌷 księży Tomasza Idczaka i 🌷 księdza rektora Janusza Łuczaka wspierali nas i cierpliwie znosili zamieszanie, jakie wnosiliśmy do ich domu zakonnego. Dziękujemy również za możliwość przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na Forum i inne cele ewangelizacyjne.

Dziękujemy też wszystkim obecnym na forum 🌼 księżom za ich różnoraką posługę oraz 🌹 klerykom z Gdańskiego Seminarium za udział w liturgii mszy świętej. Bóg zapłać!

Dalej dziękujemy i wyrażamy naszą wdzięczność:
– 🌻 ks. Adamowi Kalinie za przychylność i pomoc w organizacji,
– 💐 ks. Krzysztofowi Ławrukajtisowi za rady i wsparcie merytoryczne,
– 🌹 ks. Janowi Kucharskiemu,
– 🌷 ks. Krzysztofowi Saganowi,
– 🌺Harcerzom Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Trójmiasta,
– 🌼 Grupie Ratowniczej Alfa Krzysztofa Flisa,
– 🌻 dr Januszowi Wojtackiemu za opiekę medyczną w czasie trwania forum,
– 🌸 Wojtkowi Krukowi za projekty graficzne,
– 💐 państwu Banachom za doskonałą opiekę nad Basią i Lucynką naszymi siostrami pierwszej wspólnoty na wybrzeżu;
– 🌺 Pani prawnik za pomoc prawną,
– 🌼 Fundacji Przyjęcie Daru Życia za dostarczenie informacji o Forum do każdej parafii w naszej Archidiecezji,
– 🌻 Krzysztofowi Nowakowi z firmy WebProjekt za wykonanie strony www i wsparcie merytoryczne;
– 🌷 Michałowi Łaszkiewiczowi za administrację serwerem www,
– 🌸 Marcinowi Matusiakowi z firmą Stereo za pyszne obiady i kolację, za wypożyczenie warników i doradztwo cateringowe;
– 🌼 firmie ochroniarskiej Nord Security Sp. z o.o. za zapewnienie bezpieczeństwa;
– 🌹 Adamowi Jarosiewiczowi z firmy Kontrast za przygotowanie sceny, za nagłośnienie i oświetlenie;
– 🌺 pani Justynie Kowalkowskiej (kierownik hali AWFiS) oraz jej pracownikom za przychylność i wyrozumiałość;
– 🌻 Jackowi Brzezińskiemu i Celinie Meller za zdjęcia;
– 💐 Wojciechowi Podleckiemu (firma SpokoOko) za nakręcenie filmu.

Z serca dziękujemy wszystkim darczyńcom a w szczególności:
– 🌷 anonimowemu darczyńcy, który wykonał znaczki okolicznościowe z logo Forum,
– 🌹 państwu Mielnikom i 🌸państwu Lipińskim za pyszne bułki i ciastka,
– 💐 państwu Danucie i Andrzejowi Wołoszyn ze Stalowej Woli za ciasteczka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za modlitwę a w szczególności dziękujemy:
– 🌹 wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym, które podjęły różne formy modlitwy za powodzenie wydarzenia;
– 🌼 Stowarzyszeniu Centrum Ochotników Cierpienia, których opiekunem jest 🌻 ks. Stanisław Łada, za modlitewny parasol ochronny nad całym wydarzeniem;
– 🌷 s. Dorocie, 🌹 s. Honoracie i innym siostry ze zgromadzenia sióstr Serafitek,
a także
– 🌺 55 zakonom żeńskim i męskim, które wspierały organizatorów gości i uczestników forum owocną modlitwą.
Niech Pan Bóg będzie dla was hojny w swej nagrodzie!

Chcemy też podziękować konkretnym osobom, bez zaangażowania których organizacja tego Forum byłaby bardzo trudna a może nawet niemożliwa😊:
– 🌺 Agnieszce Bielas-Studniarz,
– 🌻Adamowi Polakowskiemu,
– 🌹Katarzynie Bramskiej,
– 🌷 Elżbiecie Wojno,
– 🌻 Sebastianowi Wójtowi,
– 🌼 Mirosławowi Cirockiemu,
– 💐 Annie Wójtowicz,
– 🌺 Iwonie Sochackiej,
– 🌹 Aleksandrze Emmanouilidou,
– 🌷Janowi Kreft,
– 🌺 Barbarze Lisowskiej,
– 🌷 Urszuli Zalewskiej,
– 🌼 Joannie Błeńskiej,
– 🌺 Marzenie Kaźmierczak.

Kochani, bez Waszej mrówczej, prawie rocznej pracy, nie doszłoby do tego pięknego wydarzenia. Dziękujemy Wam za otwarcie na natchnienia i szept Ducha Świętego🔥🔥🔥 , za to, że pozwoliliście się prowadzić i za to, że staliście się skutecznymi narzędziami w rękach Boga!

Niech Pan Bóg Was wszystkich błogosławi!